JASA

10.03.2023

Výstava obrazov a digitálneho umenia v podobe grafík od Kataríny Kudašíkovej.

O výstave

Výstava Veroniky Ragas zaostrí na vzťah človeka a prírody. Dotýka sa pálčivých ekologických otázok, avšak jej cieľom nie je bezvýhradná kritika. Za oponou priznaných spoločenských zlyhaní a pokorného prijatia ľudskej nedokonalosti pozýva divákov uprieť ostrý zrak na súčasný stav vzájomného spolužitia na Zemi. Miera jeho úprimnosti prispeje k otvorenosti voči hlasu kolektívneho, ako aj osobného

svedomia. Primárnym zámerom výstavy je povzbudenie k sebareflexii. Pohľad na vystavené diela sa tak rovná pohľadu do zrkadla, v ktorom sa odráža odklon od symbiotického spolunažívania človeka s prírodou.

Každá z troch stien galérie venuje pozornosť konkrétnemu odrazu. Čelná stena stvárňuje metaforický pohľad z výšky, zvyšné dve steny sa ocitajú v dialógu príčin a následkov. Jedna stena znázorňuje roztápanie, vymieranie a krvavé rany a druhá reprezentuje egocentrizmus, luxus, hýrenie energiami a bezbrehé vykorisťovanie na pozadí tajomných, podmorských hlbín predstavujúcich doposiaľ neprekonanú hranicu poznania, vďaka čomu oplývajú istým mýtickým čarom. Zároveň pripomínajú paradoxnú skutočnosť, že práve ony sú kolískou života na našej planéte.

Vytvorte si webové stránky zdarma!