Parafrázy

22.03.2024

Výstava obrazov nezávislého autora Matúša Babiaka

O výstave

Výstava obrazov nezávislého autora Matúša Babiaka

Umenie mi bolo blízke už od detstva, no skutočne som sa mu začal venovať až na strednej škole. Po absolvovaní Propagačného výtvarníctva na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici som sa rozhodol neísť priamo cestou umeleckej profesie no napriek tomu mám stále vášen pre tvorbu.

Výstava, ktorá je symbolicky nazvaná PARAFRÁZY, predstavuje sériu mojich najnovšich diel, ktoré vznikali počas obdobia tvorby v súkromnom ateliéri v Žiline. Vystavené maľby obsahujú prvky realististiky miešanej s neoexpresionizmom a lettrizmom, pričom som využíval kombinácie rôznych techník maľby. Parafrázovanie je transformačný proces vkladania svojej perspektívy do diela. Mojou inšpiráciou bol každodenný život, pričom som sa snažil zachytiť vplyv modernej aj historickej epochy na ľudskú bytosť. Cieľom diel je v divákovi vyvolať emócie, myšienkové blúdenie, nezávisle na tom či bude pozitívne, negatívne alebo kontroverzné. Séria diel využíva výhradne čiernobiely farebný rozsah, doplnený o jemné náznaky iných farieb, ktoré dodávajú obrazom dynamiku a kontrast.

 Zmyslom celej série diel je vyvovať u diváka pestrú škálu citových reakcii, nechávajúc ho s nejasným dojmom, ktorý vychádza z vnímania vizuálnej skúsenoti pri jednotlivých dielach. V konečnom dôsedku sa uprostred umeleckej atmosféry stráca to, na čo sa pozeráte, a dôležitým sa stáva to, čo skutočne vidíte – sami seba, svoje pocity v odraze umenia.


Vytvorte si webové stránky zdarma!